Notice concerning the use of cookies Agree

In our portal we are using cookies. Using the portal, you agree to the use of cookies. You can find out more!

LDC
^ To top
Monday, December 9, 2019
Republikas square 2, Riga, LV -1010
Phone: (+371) 6 702 7240
Fax: (+371) 6 702 7006
e-mail:
Home
Contacts
Site map
Font size
Into authenticate area
Help for authenticated area
Breeding organizations
Last update: 29.05.2019. 14:19
Send to friend
Print

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības, kuras uztur tīršķirnes vaislas dzīvnieku ciltsgrāmatas, un krustojuma cūku audzētāju organizācijas, kas uztur krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrus

I.   Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības, kas uztur tīršķirnes vaislas dzīvnieku ciltsgrāmatas
a)   Liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki


Dalībvalsts (Member State)
LATVIJA
LATVIA

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Versija (Version)
11.12.2018

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

 

Audzēšanas programmas nosaukums

 

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

 

 Atkāpes (3) (“1 2 3 4”)   

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība
Animal Breeders Asociation of Latvia

 

 •   Republikas laukums 2, Rīga,    

          LV-1010 (10. stāvs, 21.-23. kab.)

 • +371 67298723

     +371 67298723
Mob: +371 29173811
www.ciltsdarbs.lv

 

 

Atzīšanas datums: 08.11.2001

Ciltsdarba programma sarkano šķirņu govju selekcijā 2013. - 2018. gadam un tuvākajai perspektīvai (Red cows breeds program)

Sarkanās šķirnes (European Red Dairy Breed), Zviedrijas sarkanraibā (Swedish Red), Airšīras (Ayrshire), Norvēģijas sarkanā (Norwegian Red), Švices (Brown Swiss), Holšteinas šķirnes (Holstein Red and White).

LATVIJA
LATVIA

“3”

2012

Latvijas Holšteinas šķirnes govju ciltsdarba programma (Black&white and Red&white breeds program)

Holšteinas melnraibās un sarkanraibās (Holstein red&white; Holstein black&white)

“3”

2013

Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma 2017. - 2019. gadam (Beef cattle breeds program)

Šarolē (Chorolais), Herefordas (Hereford), Limuzīnas (Limousin), Aberdinanguss (Angus), Galovejas (Galloway), Hailandes (Highland Cattle), Simentāles (Simmental), Blondais akvitānietis (Blonde d’Aquitaine), Aubrak (Aubrac), Beļģijas zilā (Belgian blue).

“3”

2017

Latvijas brūnās šķirnes govju ģenētisko resursu saglabāšanas programma no 2014. gada un turpmāk (Latvian Brown cow retention program)

Latvijas Brūnā govs (LB) (Latvian Brown cow)

“4”

29.04.2004

   Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija
Latvian Beef cattle Breeders Association

 • ”Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

 

 • +371 67600557

     +371 67600557
Mob: +371 29415054
e-pasts: lgla@inbox.lv
www.lgla.lv
Atzīšanas datums: 26.09.2002

 

Gaļas šķirņu govju ciltsdarba programma 2017. - 2019. gadam (Beef cattle breeds program)

Šarolē (Chorolais), Herefordas (Hereford), Limuzīnas (Limousin), Aberdinanguss (Angus), Galovejas (Galloway), Hailandes (Highland Cattle), Simentāles (Simmental), Blondais akvitānietis (Blonde d’Aquitaine), Aubrak (Aubrac), Beļģijas zilā (Belgian blue).

LATVIJA
LATVIA

“3”

2017

Biedrība Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija
Latvian Holstein Cattle Breeders Association

 • Rīgas iela 38, Valmiera, LV-4201

 

 • +371 64222707

   +371 64222707
e-pasts: lha@valm.lv
www.holsteingovis.lv
Atzīšanas datums: 21.05.2003

Latvijas Holšteinas šķirnes govju ciltsdarba programmu 2013.-2018. gadam

Holšteinas melnraibā un sarkanraibā
(Hostein red&white; Holstein black & white)

LATVIJA
LATVIA

“3”

2013

Ciltsdarba programma sarkano šķirņu govju selekcijā 2013. - 2018. gadam un tuvākajai perspektīvai
(Red cows breeds program)

Sarkanās šķirnes (European Red Dairy Breed), Zviedrijas sarkanraibā (Swedish Red), Airšīras (Ayrshire), Norvēģijas sarkanā (Norwegian Red), Švices (Brown Swiss), Holšteinas šķirnes (Holstein Red and White).

„3”

2013

Šķirnes saglabāšanas apvienība
“Zilā govs”
Breed’s conservation association “The Blue Cow”

 • Lielā iela 2, 209. telpa, Jelgava,

      LV-3001

 • +371 26429717
 • +371 26470999

e-pasts: lizg@llu.lv
zilagovs.itf.llu.lv
Atzīšanas datums: 29.04.2004

Latvijas zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016. - 2026. gadam

(Latvian blue cow retention program 2016.- 2026. year).

Latvijas zilā govs (Latvian blue cow)

 

LATVIJA
LATVIA

“4”

2016

 

b)   Cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki


Dalībvalsts (Member State)
LATVIJA
LATVIA

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Versija (Version)
11.12.2018

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

 

Audzēšanas programmas nosaukums

 

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

 

Atkāpes (3) (“1 2 3 4”)   

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Cūku ciltsdarba centrs
Pig Breeding Centre

 Republikas laukums 2, 515. kab.,   Rīga, LV-1010

 • +371 29431908
 • +371 29338370

e-pasts: centrs@ccc.lv
www.ccc.lv
 
Atzīšanas datums: 15.05.2001

Latvijas baltās cūku šķirnes saglabāšanas programma (Latvian white pigs retention program).

Latvijas baltā cūka (Latvian white pig)

LATVIJA LATVIA

“3 un 4”

29.04.2004

Latvijā audzēto cūku ciltsdarba programma 2017. - 2026.gadam
(Breeding program of pigs in Latvia for the period  2017 – 2026)

Cūku hibrīdšķirnes (Hybrid Breeding):

 • Landrases šķirne,
 • Jorkšīras (Lielā Baltā),
 • Pjetrenas šķirne,
 • Djurokas šķirne

„3”

2016

 

II.   Krustojuma cūku audzētāju organizācijas
b)  Krustojuma cūku audzētāju organizācijas, kuras uztur krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrus


Dalībvalsts (Member State)
LATVIJA
LATVIA

To krustojuma cūku audzētāju organizāciju saraksts, kuras īsteno krustojuma vaislas cūku audzēšanas programmas (1) un kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. Punktu atzinušas kompetentās iestādes, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. punktā

Versija (Version)
11.12.2018

Programmas nosaukums: Latvijā audzēto cūku ciltsdarba programma 2017. - 2026.gadam.

Krustojuma cūku audzētāju organizācijas nosaukums
Kontaktinformācija
Krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas datums

 

Šķirnes vai tīršķirnes līnijas nosaukums

 

Līniju krustojuma nosaukums

Katras īstenotās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

 

Atkāpes(3)
(“1 2 3 4”)

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg)

Šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācija Agrosels
Agrosels (Pig Breeding Organization)

 • Acones iela10, Ulbroka, Stopiņu novads,

         LV-2130

 • +371 29111015

e-pasts:agrosels@parks.lv
Atzīšanas datums: 15.05.2001

 Cūku hibrīdšķirnes (Hybrid Breeding):

 • Landrases šķirne,
 • Jorkšīras (Lielā Baltā),
 • Pjetrenas šķirne,
 • Djurokas šķirnes

 

M1 - Jorkšīras un Landrases krustojums (Krustojuma sivēnmātes)

LATVIJA LATVIA

„3”

2016

 

c)   Aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki


Dalībvalsts (Member State)
LATVIJA
LATVIA

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Versija (Version)
11.12.2018

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

 

Audzēšanas programmas nosaukums

 

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

 

Atkāpes (3) (“1 2 3 4”)   

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Biedrība
„Latvijas aitu audzētāju asociācija”
Society
„Latvian Sheep Breeders Association”

 

 • „Klimpas”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, p/n Endzele, LV-4234
 • Biroja adrese: Republikas laukums 2, 502. kab, Rīga, LV-1010
 • +271 25669918

e-pasts: info@laaa.lv
www.latvijasaita.lv

 

 

 

 

 

Atzīšanas datums: 12.07.2001

 Ciltsdarba programma “Latvijas tumšgalves aitu šķirnei” no 2014. gada 1. jūlija - 2019. gada 30. Jūnijam (Latvian darkheaded sheep program)

Latvijas tumšgalve
(Latvian darkheaded sheep)

LATVIJA LATVIA

“4”

29.04.2014

Vācijas merino vietējās šķirnes aitu audzēšanai Latvijā (German Merino Local program)

Vācijas merino vietējā
(German Merino Local)

“3”

2014

Ciltsdarba programma Romanovas šķirnes aitu audzēšanai Latvijā no 2015. gada līdz 2025. gada (Breeding program of Romanov sheep in Latvia)

Romanovas šķirne
(Romanov)

“3”

2015

Ciltsdarba programma Sufolkas šķirnes aitām Latvijā 2013. līdz 2018. gadam (Breeding program of Suffolk sheep in Latvia)

Sufolkas šķirne
(Suffolk)

“3”

2013

Ciltsdarba programma Dorperas šķirnes aitām Latvijā 2013.līdz 2018. gadam  (Breeding program of Dorper sheep in Latvia)

Dorperas
(Dorper)

“3”

2013

 

d)   Zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki

   

Dalībvalsts (Member State)
LATVIJA
LATVIA

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā

Versija (Version)
11.12.2018

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība vai kompetentā iestāde
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības atzīšanas datums

 

Audzēšanas programmas nosaukums

 

Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas apstiprinātā audzēšanas programma

Katras apstiprinātās audzēšanas programmas ģeogrāfiskā teritorija

 

Atkāpes (3) (“1 2 3 4”) 

Audzēšanas programmas apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība
(Latvian Horse Breeder Society)

 • Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1010
 • +371 67027488

Mob: +371 26788849
e-pasts: latvzb@inbox.lv
www.lzb.lv

UELN 428-001  
Atzīšanas datums: 15.05.2001

 Latvijas ardeņu zirgu šķirnes saglabāšanas programma 2016. – 2026. gadam

Latvijas ardenis

LATVIJA LATVIA

„4”

29.04.2004

Ciltsdarba programma Latvijā audzējamo rikšotāju zirgu šķirnēm 2014. - 2018. gadam

Siltasiņu rikšotāji, Krievijas rikšotāji, Amerikas rikšotāji, Orlova rikšotāji

„3”

2014

Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programma 2016. - 2026. gadam

 • Latvijas zirgu šķirnes sporta tips,
 • Latvijas šķirnes zirgu braucamais tips: Latvijas siltasinis.

„3” un “4”

2015

Latgales rikšotāju zirgu šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanas programma 2017.-2027. gadam

 

Latgales rikšotājs (ģenētiskie resursi)

„4”

2017

 

Biedrība „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”
(Society „Latvian Horse Breeders Association”)

 • Kalnabeites 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV - 2150
 • +371 67971022

Mob: +371 28388360, +37129552446
e-pasts:lszaa@lszaa.lv
www.lszaa.lv
UELN 428-001
Atzīšanas datums: 29.04.2004

Latvijas sporta ponija šķirnes izveidošanas programma 2015. - 2025. gadam

 

Latvijas sporta poniju šķirne

„1”

2014

 

 

 

 

(3)  Attiecīgā gadījumā norādiet vienu no turpmākajām atkāpēm:


“1”jaunas šķirnes izveide (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 1. punkts);
“2” šķirnes atjaunošana (Regulas (ES) 2016/1012 19. panta 2. punkts);
“3” papilddaļā dokumentēto dzīvnieku pēcnācēju statusa paaugstināšana uz ciltsgrāmatas pamatdaļu (Regulas (ES) 2016/1012 II pielikuma 1. daļas III nodaļas 2. punkts);
“4” audzēšanas programma, ko īsteno ar apdraudētu šķirni, kā definēts Regulas (ES) 2016/1012 2. panta 24. punktā.Visitors today: 1123   |   Last updates 05.12.2019. 10:17
information number
67027240