LDC
^ Uz augšu
Ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Pakalpojumu izcenojumi
Pēdējās izmaiņas: 17.02.2017. 13:32
Nosūtīt draugam
Drukāt

Ministru kabineta noteikumi Nr.880

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 65.§)

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Lauksaimniecības datu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Lauksaimniecības datu centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma 1.6. apakšpunktu nepiemēro, ja reģistrē:

3.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās suni pavadoni, suni asistentu, suni terapeitu vai suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam;

3.2. valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni;

3.3. dzīvnieku patversmes suni;

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 654 redakcijā)

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 85.nr.).

5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.880

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1. Datu apstrāde
1.1. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 2 gab. 0,60 0,00 0,60
1.2. liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)1, 2 gab. 7,06 0,00 7,06'
1.3. ierakstītas vēstules sagatavošana liellopa pasei un tās nosūtīšana
1.3.1. līdz 10 liellopu pasēm gab. 1,75 0,37 2,12
1.3.2. vairāk nekā 10 liellopu pases gab. 3,50 0,74 4,24
1.4. dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām)2 gab. 4,27 0,00 4,27
1.5. dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā)1; 2 gab. 5,69 0,00 5,69
1.6. mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija2 dzīvnieks 3,50 0,00 3,50
1.7. atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim gab. 23,76 5,00 28,76
1.8. obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana 1 lpp.
 (91 uzlīme)
0,94 0,20 1,14
1.9. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršana2 gab. 71,14 0,00 71,14
1.10. apliecības izsniegšana pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā2 gab. 14,23 0,00 14,23
1.11. pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes datos2 izziņa,
pārvaldnieka reģistrācija
4,98 0,00 4,98
1.12. dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade Lauksaimniecības datu centrā2 dokuments 0,14 0,00 0,14
1.13. sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darba veikšanai2 gab. 26,86 0,00 26,86
1.14. jauna ganāmpulka reģistrēšana2 ganāmpulks 5,69 0,00 5,69
1.15. jaunas novietnes reģistrēšana2 novietne 5,69 0,00 5,69
1.16. zirga pases izgatavošana2 gab. 7,11 0,00 7,11
1.17. zirga pases dublikāta izgatavošana2 gab. 14,23 0,00 14,23
1.18. zirga pases izgatavošana steidzami (vienas darbdienas laikā) 1, 2 gab. 21,34 0,00 21,34
2. Datu labošana reģistra datubāzē2
2.1. datu labošana no kļūdainiem dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem dokuments 4,98 0,00 4,98
2.2. dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā dzīvnieks 14,23 0,00 14,23
2.3. (svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 654)
2.4. (svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 654)
2.5. kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana dzīvnieks 1,42 0,00 1,42
2.6. datu labošana vienotajos piena paraugu testēšanas rezultātos par katru kļūdu 1,42 0,00 1,42
3. Izziņu sagatavošana2
3.1. izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru un piena kvotām (14 dienu laikā) gab. 4,98 0,00 4,98
3.2. izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) gab. 14,23 0,00 14,23
3.3. izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā)1 gab. 21,34 0,00 21,34
3.4. izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase gab. 4,27 0,00 4,27
3.5. dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu gab. 4,27 0,00 4,27
4. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana
4.1. liellopiem
4.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 2,33 0,49 2,82
4.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 2,45 0,51 2,96
4.1.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 komplekts 8,15 1,71 9,86
4.2. elektroniskā krotālija
4.2.1. liellopiem gab. 3,00 0,63 3,63
4.2.2. aitām gab. 1,84 0,38 2,22
4.2.3. kazām gab. 1,84 0,38 2,22
4.2.4. steidzami liellopiem (vienas darbdienas laikā)1 gab. 5,83 1,23 7,06
4.2.5. steidzami aitām un kazām (vienas darbdienas laikā)1 gab. 4,08 0,86 4,94
4.3. cūkām (mazās krotālijas)
4.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,14 0,03 0,17
4.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,60 0,13 0,73
4.4. cūkām (lielās krotālijas)
4.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,24 0,06 0,30
4.4.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,83 0,17 1,00
4.5 cūkām (apaļās krotālijas)
4.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,19 0,04 0,23
4.5.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,90 0,18 1,08
4.6. aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās)
4.6.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 0,78 0,17 0,95
4.6.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 0,90 0,18 1,08
4.6.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 komplekts 1,92 0,40 2,32
4.7. aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija)
4.7.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 2,22 0,47 2,69
4.7.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 2,33 0,49 2,82
4.7.3. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 komplekts 5,83 1,23 7,06
4.8. liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija)
4.8.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) komplekts 3,97 0,84 4,81
4.8.2. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) komplekts 4,08 0,86 4,94
4.9. briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas) gab. 0,58 0,13 0,71
4.10. briežiem un citām sugām (lielās krotālijas) gab. 1,08 0,23 1,31
4.11. krotāliju ieliekamās stangas gab. 17,94 3,77 21,71
4.12. krotāliju stangu adata gab. 2,38 0,49 2,87
4.13. krotāliju zīmulis gab. 3,59 0,75 4,34
4.14. neapdrukātas mazās krotālijas gab. 0,58 0,13 0,71
4.15. neapdrukātas lielās krotālijas gab. 0,71 0,16 0,87
4.16. elektroniskais transponders (elektroniskais mikročips) gab. 5,65 1,18 6,83
4.17. cūku krotāliju ieliekamā pistole gab. 52,49 11,03 63,52
5. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai
5.1. liellopiem
5.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 1,41 0,30 1,71
5.1.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 3,50 0,74 4,24
5.2. cūkām (mazās krotālijas)
5.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,14 0,03 0,17
5.2.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,60 0,13 0,73
5.3. cūkām (lielās krotālijas)
5.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,24 0,06 0,30
5.3.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,83 0,17 1,00
5.4. cūkām (apaļās krotālijas)
5.4.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,19 0,04 0,23
5.4.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,90 0,18 1,08
5.5. aitām un kazām (standarta vai apaļās krotālijas)
5.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā gab. 0,40 0,08 0,48
5.5.2. steidzami (vienas darbdienas laikā)1 gab. 0,94 0,20 1,14
6. Uzskaites līdzekļu izsniegšana
6.1. novietnes dzīvnieku reģistrs gab. 3,02 0,64 3,66
6.2. aitkopības uzskaites žurnāls gab. 1,81 0,38 2,19
6.3. audzējamo aitiņu, teķīšu un vaislas teķu žurnāls gab. 1,81 0,38 2,19
6.4. (svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 654)
7. Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana
7.1. individuālas praktiskās un teorētiskās nodarbības par ciltsdarba jautājumiem vai dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) Lauksaimniecības datu centrā stunda 18,81 3,96 22,77
7.2. izbraukuma konsultācijas par dokumentācijas kārtošanu ganāmpulkā, par dzīvnieku reģistrēšanas un uzskaites kārtību, piena kvotām, ciltsdarbu, pārraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem stunda 21,17 4,44 25,61
8. Citi pakalpojumi
8.1. datu sagatavošana no datubāzes un nosūtīšana uz e-pastu vai kopēšana datu nesējos stunda 24,12 5,06 29,18
8.2. datubāzes autorizētas izmantošanas nodrošināšana, autorizācijas paroles iegāde (izņemot valsts iestādes) gab. 7,00 1,47 8,47
8.3. teksta datu XML formātā (paplašināmās iezīmēšanas valodas Extensible Markup Language formāts) informācijas sistēmas servisa abonēšana viens mēnesis vienam lietotājam 58,79 12,35 71,14

Piezīmes.
1 *Dokumentus un krotālijas izsniedz Rīgā, Lauksaimniecības datu centrā.
2 **Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Zemkopības ministre Laimdota StraujumaAtlaides maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem", no maksas par maksas pakalpojumiem:

  • informācijas izsniegšana no arhīva
  • informācijas sagatavošana un izsniegšana no datu bāzes
  • dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

1) atbrīvoti, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītās privātpersonas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, ja dokuments privātpersonai ir pazudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

2) maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja šo informāciju pieprasa represētās personas, aizbildņi un aizgādņi, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.


Norēķinu kārtība Lauksaimniecības datu centrā

Norēķināties par Lauksaimniecības datu centra precēm un pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
  • veicot apmaksu internetbankā;
  • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

 

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs.Apmeklētāju skaits šodien : 405   |   Pēdējās izmaiņas 21.11.2017. 15:47
informatīvais tālrunis
67027240