Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Sestdiena, 2019. gada 16. novembris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Dokumentu iesniegšanas kārtība
Pēdējās izmaiņas: 14.11.2019. 09:21
Nosūtīt draugam
Drukāt

Dokumentu iesniegšanas kārtība Lauksaimniecības datu centrā (LDC)
Rakstveida iesniegumus, ierosinājumus un sūdzības var iesniegt:

 • autorizējoties ldc@ldc.gov.lv Vienotā pieteikšanās sistēmā Latvija.lv - sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītus dokumentus;
 • sūtot elektroniski uz oficiālo Lauksaimniecības datu centra elektroniskā pasta adresi ldc@ldc.gov.lv (tikai ar elektronisko parakstu!);
 • izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”:
  https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
  Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, ID kartes vai internetbankas palīdzību.
  Atļautais pievienojamo datņu skaits ir 10. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 15 MB. Atļautie datņu formāti: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, .tif, .edoc, .xlsx, .pptx, kuras var pievienot e-iesniegumam.
 • nogādājot personīgi – Zemkopības ministrijas Klientu vienotajā apkalpošanas centrā (KAC) darba dienās: pirmdien – no 8:30 līdz 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien – 8:30 līdz 17:00, piektdien – no 8:30 līdz 16:00 vai iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
 • sūtot pa pastu - uz adresi Republikas laukumā 2, Rīgā LV-1010 (izņemot  veidlapas 2.1. “Ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums EZIS lietošanai (par reģistrēto dzīvnieku datu bāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību) un 2.2. “Izmaiņas EZIS lietošanā”.

Mutvārdu iesniegumu, ierosinājumus un sūdzības pieņem un rakstiski noformē Lauksaimniecības datu centra darbinieki privātpersonas klātbūtnē.
Lauksaimniecības datu centrs pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” (turpmāk - noteikumiem Nr.473), uz oficiālo Lauksaimniecības datu centra elektroniskā pasta adresi ldc@ldc.gov.lv.

Saskaņā ar Iesniegumu likumu Lauksaimniecības datu centrs:

 • sniegs atbildi uz iesniegumu atbilstoši jautājuma risināšanas steidzamībai, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tās saņemšanas;
 • ir tiesīgs neizskatīt saņemto iesniegumu, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi;
 • ir tiesīgs neatbildēt uz iesniegumu, ja iesniegumā būs personu cieņu aizskarošs teksts;
 • ja iesnieguma saturs ir komercpiedāvājums, pārdošanas reklāma (izņemot publiskā iepirkuma ietvaros saņemts piedāvājums).

Pamatojoties uz noteikumiem Nr.473 Lauksaimniecības datu centrs pieņem elektroniskus dokumentus:

 • vienkārša teksta formātā;
 • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
 • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
 • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
 • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā;
 • elektroniskā dokumenta EDOC formāta pakotnē.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība un laiki:
Direktors un direktora vietnieks apmeklētājus pieņem pirmdienās pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālruni 67027241 vai rakstot uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv.Apmeklētāju skaits šodien : 31   |   Pēdējās izmaiņas 15.11.2019. 13:00
informatīvais tālrunis
67027240