LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2016. gada 31. maijs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Vakances
Pēdējās izmaiņas: 13.05.2016. 09:55
Nosūtīt draugam
Drukāt

Lauksaimniecības datu centrs aicina darbā vecāko referentu lietvedības darbā (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:

 • iestādes iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde lietvedības jomā;
 • centrālās lietvedības procesu organizēšana, uzturēšana un kontrole;
 • korespondences saņemšana, reģistrēšana, nosūtīšana;
 • dokumentu sistematizēšana atbilstoši lietu nomenklatūrai, uzglabāšana un pieejamības nodrošināšana pēc nepieciešamības;
 • dokumentu izpildes kontrole un saglabāšana;
 • dokumentu arhivēšanas nodrošināšana (tajā skaitā sagatavot un noteiktā termiņā nodot Valsts arhīvam pastāvīgi glabājamo dokumentu aprakstus un vēsturiskās izziņas).

Prasības kandidātiem:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība atbilstoši darba pienākumiem;
 • vēlama profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas), vēlama pieredze ar lietvedības informācijas sistēmām;
 • darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlamas angļu un krievu valodas pamatzināšanas;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (amats klasificēts 18.3.apakšsaimē, III līmenis, 8.mēnešalgu grupa)
 • veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas
 • darba laiks - pilna slodze
 • darbavieta Rīgā, Republikas laukumā 2

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance - vecākais referents-lietvedis" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv Pieteikumus gaidīsim līdz 27.maijam.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.


Lauksaimniecības datu centrs aicina darbā juriskonsultu (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:

 • risināt juridiskos jautājumus Lauksaimniecības datu centrā (LDC);
 • sagatavot dokumentus juridiskajos jautājumos, izskatīt sūdzības un iesniegumus savas kompetences ietvaros, sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem savas kompetences ietvaros;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas vadībai, ierēdņiem un darbiniekiem par LDC kompetencē esošajiem tiesību jautājumiem;
 • pārstāvēt LDC intereses citās valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, starptautiskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām un ārvalstu ekspertiem LDC kompetences ietvaros;
 • piedalīties starpinstitūciju darba grupās par normatīvo aktu izstrādi par LDC kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus personāla vadībā;
 • uzturēt un kārtot personāla lietas un personāla lietvedību, gatavot pārskatus par personālsastāvu;
 • sagatavot ar personālu saistītos dokumentus, t.sk. darba līgumus, grozījumus darba līgumos, rīkojumus par darba tiesisko attiecību uzsākšanu, pārtraukšanu un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, apmācībām, atvaļinājumu piešķiršanu, komandējumiem;
 • koordinēt darbinieku un ierēdņu novērtēšanas procesu LDC un uzturēt, papildināt novērtēšanas sistēmu NEVIS;

Prasības kandidātiem:

 • augstākā juridiskā izglītība (pirmā līmeņa augstākā, bakalaura grāds, maģistra grāds);
 • darba pieredze amatā, kas saistīts ar juriskonsulta funkciju izpildi, ne mazāk kā divi gadi;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • valsts valodas zināšanas;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (krievu, angļu);
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
 • vēlama pieredze darbā ar Resursu vadības sistēmu (RVS) “Horizon” un Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS);
 • analītiskā domāšana, uzmanība, precizitāte;
 • prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (amats klasificēts 21.apakšsaimē, III B līmenis, 10.mēnešalgu grupa)
 • veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas
 • darba laiks - pilna slodze
 • darbavieta Rīgā, Republikas laukumā 2

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance - juriskonsults" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv. Pieteikumus gaidīsim līdz 27.maijam.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.


Lauksaimniecības datu centrs aicina darbā sistēmanalītiķi- nodaļas vadītāja vietnieku Informatīvo sistēmu projektēšanas nodaļā

Galvenie darba pienākumi:

 • Analizēt iestādes darbības procesus un ar tiem saistītu likumdošanu;
 • Analizēt lietotāju un pasūtītāju vajadzības, piedalīties jaunas programmatūras izstrādē, testēšanā, iespēju dokumentēšanā un ieviešanā;
 • Identificēt procesu problēmas, cēloņus un piedāvāt optimālu risinājumu;
 • Pārzināt iestādes datu bāzes struktūru un  pieejamās informācijas apjomus;
 • Pēc pieprasījuma atlasīt datus no datu bāzes, analizēt tos un atbilstoši  prezentēt;
 • Sastādīt projektu dokumentācijas sagatavošanas plānus, detalizējot nepieciešamos posmus un izpildes termiņus;
 • Plānot, organizēt un koordinēt nodaļas ikdienas darbu saskaņā ar Nodaļas reglamentu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā.

Prasības:

 • Augstākā vai iesākta augstākā izglītība datorzinātnēs;
 • Labas MS SQL zināšanas;
 • Programmēšanas valodu pamatprincipu pārzināšana, spēja lasīt un saprast programmatūras izejas kodu;
 • Prasmes datorsistēmu dokumentācijas izveidē izmantojot Microsoft Excel, Visio, Word utt.;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Analītiskā domāšana, spēja ātri izprast sarežģītas jautājumus;
 • Spēja organizēt savu darbu kvalitatīvi noteiktajos termiņos.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas;
 • Pozitīvus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Darba laiks  – pilna slodze;
 • Darba vieta – Republikas laukums 2, Rīga.

1.kategorijas Bruto alga EUR 894

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakance – sistēmanalītiķis-vietnieks ISPN sūtīt līdz 2016. gada 29. aprīlim uz e-pastu darbs@ldc.gov.lvLauksaimniecības datu centrs
Aicina darbā – Vecāko referentu/-i, nodaļas vadītāja vietnieku/-ci (ierēdņa amats)  Lauksaimniecības departamenta Ciltsdarba nodaļā Rīgā (uz darbinieka prombūtnes laiku) viena amata vieta

Galvenie darba pienākumi:

 • Darbs ar ganāmpulku un dzīvnieku reģistru, datu bāzi, darbs ar iesniegumiem ciltsdarba un pārraudzības jautājumos;
 • Gatavot pārskatus un slēdzienus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;
 •  Sadarbība ar ciltsdarba organizācijām, dzīvnieku audzētājiem un citu iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem ciltsdarba jautājumos;
 • Organizēt darbu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā;
 • Veikt liela informācijas apjoma datu analīzi;
 • Gatavot informatīvus ziņojumus valsts un ārvalstu ciltsdarba organizācijām par dzīvnieku pārraudzību un vērtēšanu atbalsta maksājumu administrēšanai.

Prasības:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība lauksaimniecībā;
 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • Zināšanas par ciltsdarbu, pārraudzību un darbības principiem lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas, reģistrācijas un novērtēšanas jomā;
 • Pieredze valsts pārvaldes darbā (vismaz 2 gadi);
 • Zināšanas par valsts pārvaldi un tās darbības principiem;
 • Prasme darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Internet pārlūkprogrammas, MS PowerPoint, MS Visio);
 • Spēja pieņemt lēmumus, organizēt un plānot darbu, labas komunikācijas spējas.

Papildu prasības:

 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Mēnešalga sākot no EUR 704.00 bruto;
 • Veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas;
 • Darba laiks – pilna slodze;
 • Darba vieta – Rīgā, Republikas laukumā 2.

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakance – vecākais referents, nodaļas vadītāja vietnieks Lauksaimniecības departamentā sūtītuz e-pastu darbs@ldc.gov.lv vai atnesot personīgi vai nosūtot pa pastu Lauksaimniecības datu centram, Republikas laukumā 2 (3.stāvā), Rīgā LV-1010. Pieteikumus gaidīsim 20 dienu laikā no publikācijas dienas “Latvijas Vēstnesī”

Apmeklētāju skaits šodien : 71   |   Pēdējās izmaiņas 30.05.2016. 09:32
informatīvais tālrunis
67027240