Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 22.01.2020. 09:22
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.
 


Svaigpiena iepirkums (kg) 2019. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2018. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2019.
Mēnesis Nodotais piens
2018. gadā, kg
Nodotais piens
2019. gadā, kg
Izpilde pret
2018. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 62 694 793 61 369 059  97.89%
Februāris 55 817 916 55 888 085  100,13%
Marts  61 134 653 61 875 597  101,21%
Aprīlis 61 782 917 61 366 910  99,33%
Maijs   71 859 638 68 762 284  95,69%
Jūnijs  71 934 237 71 551 870  99,47%
Kopā 1.pusgadā  385 224 154  380 813 805  98,86%
Jūlijs 72 820 463 74 485 888 102,29%
Augusts 71 536 491 75 577 626  105,65%
Septembris 68 696 334  69 756 038  101,54%
Kopā 9. mēneši  598 277 442  600 633 357  100,39%
Oktobris 64 199 690  64 544 591  100,54%
Novembris 57 688 108 58 679 201 101,72%
Decembris 60 480 496 61 329 434  101,40%
Kopā gadā  780 645 736  785 186 583  100,58%


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) 2019. gadā, salīdzinot ar 2018.gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2019.
  Iepirktais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg Izpilde pret
Mēnesis 2018. gadā 2019. gadā 2018. gadu, % 2018. gadā 2019.gadā 2018. gadu, %
Janvāris 2 660 732 3 868 282 145.38% 1 434 573  2 611 506  182.04%
Februāris 3 299 918 3 373 948  102.24% 1 936 423  2 394 359 123.65%
Marts 3 682 020 3 590 768  97.52% 2 067 151  2 406 141 116.40%
Aprīlis 3 989 920 3 876 240  97.15% 1 690 019  2 740 542 162.16%
Maijs 5 380 203 4 614 969  85,78% 3 516 919  2 948 384 83,83%
Jūnijs 5 670 223 5 707 100  105,65% 3 648 154  3 648 154 124,68%
Kopā 1.pusgadā 24 683 016 25 031 307  105,49% 14 293 239  17 649 462  114,05%
Jūlijs 5 782 009  5 797 587 100,27% 3 595 966 4 558 707  126,77%
Augusts 5 744 211  6 224 387  108,36% 3 614 456 4 775 991  132,14%
Septembris 5 612 197  5 487 956  97,79%  3 411 261 5 091 594  149,26%
Kopā 9. mēneši 41 821 433  42 541 237  106,80% 24 914 922  32 075 754  127,53%
Oktobris 5 113 539  4 614 772  90,25% 3 521 726 3 137 624 89,09%
Novembris 4 615 728  3 936 713  85,29% 3 287 376 3 199 293 97,32%
Decembris  4 622 451  4 087 832  88,43% 3 426 545 3 290 058 96,02%
Kopā gadā  56 173 151 55 180 554 107,97% 35 150 569  41 702 729  132,78%


Svaigpiena iepirkums (kg) 2018. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2017. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2018.
Mēnesis Nodotais piens
2017. gadā, kg
Nodotais piens
2018. gadā, kg
Izpilde pret
2017. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 62 237 344 62 694 793 100.73%
Februāris 56 720 991 55 817 916 98.41%
Marts 63 374 292  61 134 653 96.47%
Aprīlis 62 832 585  61 782 917 98.33%
Maijs 70 149 148 71 859 638 102.44%
Jūnijs 77 544 512  71 934 237 92.77%
Kopā 1.pusgadā  392 858 872  385 224 154  98.06%
Jūlijs 79 287 730  72 820 463 91.84%
Augusts 79 373 418  71 536 491 90.13%
Septembris 72 247 196  68 696 334 95.09%
Kopā 9. mēneši  623 767 216  598 277 442  95.91%
Oktobris 66 689 063 64 199 690 96,27%
Novembris 60 207 326  57 688 108  95.82%
Decembris 62 799 268  60 480 496 96.31%
Kopā gadā  813 462 873  780 645 736  95.97%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2018. un 2019. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018.gadu
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
Janvāris 15 998  14 342  89.65% 6 808 6 424 94.36%
Februāris 15 907  14 217  89.37% 6 560 6 224 94.88%
Marts 15 824  14 101  89.11% 6 405 6 214 97.02%
Aprīlis 15 727  14 047  89.32% 6 547 6 266 95.71%
Maijs 15 650  13 961  89.21% 6 832 6 418 93.94%
Jūnijs 15 534  13 843  89.11% 6 991 6 508 93.09%
Jūlijs 15 423  13 778  89,33% 7 036 6 614 94,00%
Augusts 15 302  13 647  89,18% 7 053 6 640 94,14%
Septembris 15 164  13 543  89,31% 7 034 6 620 94,11%
Oktobris 14 963  13 371  89,36% 6 960 6 554 94,17%
Novembris 14 701  13 145  89,42% 6 775 6 385 94,24%
Decembris 14 446  13 005  90,02% 6 596 6 238 94,57%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 17 899 15 998 89.38% 7 161 6 808 95.07%
Februāris 17 774 15 907 89.50% 6 939 6 560 94.54%
Marts 17 666 15 824 89.57% 6 922 6 405 92.53%
Aprīlis 17 580 15 727 89.46% 6 997 6 547 93.57%
Maijs 17 466 15 650 89.60% 7 125 6 832 95.89%
Jūnijs 17 354 15 534 89.51% 7 387 6 991 94.58%
Jūlijs 17 256 15 423 89.38% 7 476 7 036 94.11%
Augusts 17 094 15 302 89.52% 7 502 7 053 94.01%
Septembris 16 917 15 164 89.64% 7 499 7 034 93.80%
Oktobris 16 662 14 963 89.80% 7 439 6 960 93.56%
Novembris 16 367 14 701 89.82% 7 220 6 775 93.84%
Decembris 16 117 14 446 89.63% 7 021 6 596 93.95%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2018. un 2019. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
2018. gads 2019. gads 2019. gads pret
2018. gadu
Janvāris 150 358  144 484  96.09% 131 360  127 083 96.74%
Februāris 150 064  143 707  95.76% 129 773  125 732 96.89%
Marts 149 919  143 440  95.68% 129 509  125 934 97.24%
Aprīlis 149 976  143 401  95.62% 130 362  126 064 96.70%
Maijs 150 102  143 162  95.38% 130 595  126 484 96.85%
Jūnijs 149 883  142 797  95.27% 130 869  125 262 95.72%
Jūlijs 149 749  143 364  95,74% 131 007  127 410 97.25%
Augusts 149 549  142 786  95,48% 132 081  127 026 96,17%
Septembris 148 641  142 190  95,66% 131 772  126 709 96,16%
Oktobris 147 669  141 544  95,85% 131 097  125 864 96,01%
Novembris 145 761  139 476  95,69% 128 721  123 800 96,18%
Decembris 144 137  138 309  95,96% 127 029  122 642 96,55%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 154 035 150 358 97.61% 135 075  131 360 97.25%
Februāris 154 185 150 064 97.33% 134 594  129 773 96.42%
Marts 154 412 149 919 97.09% 134 214  129 509 96.49%
Aprīlis 154 249 149 976 97.23% 135 437  130 362 96.25%
Maijs 154 342 150 102 97.25% 136 182  130 595 95.90%
Jūnijs 154 312 149 883 97.13% 136 389  130 869 95.95%
Jūlijs 154 491 149 749 96,93% 136 771  131 007 95.79%
Augusts 154 859 149 549 96,57% 137 300  132 081 96.20%
Septembris 154 647 148 641 96.12% 137 349  131 772 95.94%
Oktobris 153 583 147 669 96.15% 135 687  131 097 96.62%
Novembris 151 673 145 761 96.10% 134 716  128 721 95.55%
Decembris 150 446 144 137 95.81% 132 392  127 029 95.95%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR
 


Vidējā bioloģiskā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā pa mēnešiem, EUR
 


Svaigpiena zemākā, vidējā un augstākā iepirkuma cena Latvijā
 


Apmeklētāju skaits šodien : 2146   |   Pēdējās izmaiņas 27.01.2020. 14:42
informatīvais tālrunis
67027240