Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Trešdiena, 2019. gada 20. novembris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Skaidrojoša informācija par noteikumos noteikto prasību piemērošanu attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrēšanu un pārvietošanu.
Pēdējās izmaiņas: 29.03.2019. 15:16
Nosūtīt draugam
Drukāt
Informāciju sagatavoja:
Zemkopības ministrija
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītājas vietniece
Ineta Lavrinoviča

Svarīgi!

Lasot un piemērojot darbībā Ministru kabineta 2019.gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” (MK noteikumi Nr.134), ir vienmēr jāatceras, ka pastāv Eiropas Savienības (ES) Regulas, Lēmumi un Direktīvas, kas nosaka sīkākas prasības un rīcību attiecībā uz dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu.

ES Regulas un Lēmumi ir tieši piemērojami normatīvie akti, tas nozīmē, ka jārīkojas tā, kā ir, rakstīts Regulās un Lēmumos, jo tajos noteiktās prasības MK noteikumos Nr.134 atkārtoti netiek atrunātas; izņēmums var būt tikai atsauces uz ES Regulas vai Lēmuma konkrēto pantu un/vai punktu.

MK Noteikumos Nr.134 tiek atrunātas ES Regulu, Lēmumu prasības, kur ir noteiktas dalībvalstu izvēles iespējas, izņēmumi, kā arī paredzēts noteikt kārtību un termiņus, lai, izpildot noteikto normu, nerastos neskaidrības un pārpratumi.
Direktīvās noteiktās prasības ir pārnestas MK Noteikumos Nr.134.

Katrai dzīvnieku sugai (liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgiem) ir izstrādātas atsevišķas ES Regulas, Direktīvas un Lēmumi attiecībā uz katras sugas dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu.

Svarīgi!

Atļauts pārvietot, pirkt vai pārdot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus, un realizēt lauksaimniecības dzīvnieku produkciju, ja lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti un apzīmēti atbilstoši MK noteikumos Nr.134 minētajām prasībām.

Īpašnieka pienākums ir reģistrēt ganāmpulku un novietni, kā arī atjaunot informāciju par izmaiņām tajā.

Īpašnieka un turētāja pienākums ir reģistrēt un apzīmēt lauksaimniecības dzīvnieku un atjaunot informāciju par tā apzīmēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem ar to.

Liellopiem, aitām, kazām, cūkām un zirgiem jābūt reģistrētiem novietnes reģistrā un Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.


Uzmanību!

Novietnes reģistrs var nebūt, ja tā īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar LDC par reģistrā noteiktās informācijas reģistrēšanu LDC elektroniskās paziņošanas sistēmā.


Svarīgi!

Lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieka vai turētāja visa veida iesniegtā MK noteikumos Nr.134 noteiktā informācija (deklarācijas, notikumi, pārskati, iesniegumi u.c.,) tiek reģistrēta LDC datubāzē.

MK noteikumos Nr.134 paredzēto informāciju noteiktā termiņā ziņo LDC, izmantojot LDC elektroniskās paziņošanas sistēmu, informāciju iesniedzot elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, papīra formā vai arī zvanot.

LDC datubāzē tiek uzturēta arī informāciju, par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaužu rezultātiem, novietņu statusu attiecībā uz infekcijas slimībām, dzīvnieku un to pārvietošanas vai produkcijas realizācijas ierobežojumiem, veterinārās ekspertīzes rezultātiem pirms un pēc dzīvnieka kaušanas, lauksaimniecības dzīvnieku izmeklēšanu iespējamai dzīvnieku infekcijas slimību noteikšanai un izmeklēšanas rezultātiem, kā arī laboratorisko izmeklējumu pavaddokumentu veidošanas moduli

LDC izsniedz lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus - krotālijas (arī elektroniskās krotālijas) vai transponderus.
Papildus var izmantot arī citu lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējumu, nodrošinot, ka tas neskar obligāto apzīmēšanas līdzekli un neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.


Definīcijas skaidrojums::

Liellopi ir dobradžu (Bovidae) dzimtas dzīvnieki (t.sk. ģintis/sugas Bos spp. –(taurgovs), Bison spp. –(sumbrs), -(Bison bison) un Bubalus spp.-(Bubalus bubalus) sugu dzīvnieki)

 

Svarīgi!
 • 1. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vēlas vai nevēlas pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības)) ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Regula Nr.1760/2000 un Nr.911/2004), gan MK noteikumos Nr. 134 noteiktās dzīvnieku apzīmēšanas prasības, t.i.:
  • a. visiem liellopiem (t.sk. taurgovs (Bos spp.) un sumbrs (Bison spp.):
   • 1) jābūt apzīmētiem (ar krotālijām abās ausīs) 20 dienu laikā pēc piedzimšanas;
   • 2) reģistrētiem (novietnes reģistrā* un LDC datubāzē);
   • 3) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
   • 4) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr. 134.
 • 2. Jāatceras, ka taurgovs pieder pie (Bos spp.) un sumbrs pieder pie (Bison spp.) sugas dzīvniekiem un informācija LDC datu bāzei jāsniedz tāpat kā par visiem citiem liellopu sugas dzīvniekiem – 7 dienu laikā pēc notikuma, bet atsevišķi nav jāsniedz informācija par stāvokli ganāmpulkā attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā.

Uzmanību!

*Novietnes reģistrs var nebūt, ja tā īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar LDC par reģistrā noteiktās informācijas reģistrēšanu LDC elektroniskās paziņošanas sistēmā.

Definīcijas skaidrojums:
Aita ir jebkura aita (dobradžu (Bovidae) dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ģintis/sugas Ovis spp. - (muflons))
Kaza ir jebkura kaza (dobradžu (Bovidae) dzimtas dzīvnieks, tai skaitā ģintis/sugas Capra spp.)


Svarīgi!
 • 1. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vēlas vai nevēlas pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības)) ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Regula Nr.21/2004), gan MK noteikumos Nr. 134 noteiktās dzīvnieku apzīmēšanas prasības, t.i.:
  • visām kazām un aitām (t.sk. muflons (Ovis spp.):
   • 1) jābūt apzīmētām (ar krotālijām abās ausīs) 30 dienu laikā pēc piedzimšanas;
   • 2) ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē ar elektronisko krotāliju, iestiprinot to kreisajā ausī;
   • 3) reģistrētām (novietnes reģistrā* un LDC datubāzē);
   • 4) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
   • 5) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr. 134
 • 2. Jāatceras, ka muflons pieder pie (Ovis spp.) sugas dzīvniekiem un informācija LDC datu bāzei jāsniedz tāpat kā par visiem citiem aitu sugas dzīvniekiem – 7 dienu laikā pēc notikuma, bet atsevišķi nav jāsniedz informācija par stāvokli attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā.

Uzmanību!

*Novietnes reģistrs var nebūt, ja tā īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar LDC par reģistrā noteiktās informācijas reģistrēšanu LDC elektroniskās paziņošanas sistēmā.

Definīcijas skaidrojums:
Zirgs ir zirgu (Equidae) dzimtas dzīvnieks (tai skaitā ģintis/sugas Equus spp.(tarpāns, kiangs un ēzelis) savvaļas vai domesticēti zirgu dzimtas zirgu ģints visu sugu zīdītāji nepārnadži un to krustojumi)

Svarīgi!
 • 1. Ja zirgu dzimtas dzīvnieks  (t.sk. tarpāns, kiangs un ēzelis (Equidae dzimtas, Equus spp., Asinuss apakšģints)) tiek turēts saimniecībā,ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Regula Nr.2015/262), gan MK noteikumos Nr.134 noteiktās zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanas prasības, t.i.:
  • 1) dzīvnieki ir jāapzīmē (apzīmē ar transponderu);
  • 2) reģistrētam (novietnes reģistrā* un LDC datubāzē);
  • 3) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
  • pārvietošanu, vai abu pušu parakstīts iesniegums par dzīvnieku ( -a) pārvietošanu);
  • 4) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr. 134.
 • 2. Ja zirgu dzimtas dzīvnieki (t.sk. tarpāns, kiangs un ēzelis (Equidae dzimtas, Equus spp., Asinuss apakšģints) dzīvo savvaļā vai pussavvaļā un tā īpašnieks vai turētājs, nevēlas pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem, tad tiem tiek piemēroti atviegloti nosacījumi(Regulas Nr. 2015/262 13.panta 1.punkta atkāpe) attiecībā uz to apzīmēšanu, t.i.:
  • 1) dzīvniekus var neapzīmēt līdz brīdim, kamēr tie netiek pārvietoti uz citu novietni, vai līdz brīdim, kad tos domesticē jeb sāk izmantot kā mājas zirgus
  • 2) atsevišķi nav jāsniedz informācija LDC par šiem dzīvniekiem pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā.
 • 3.Ja zirgu dzimtas dzīvnieki (t.sk. tarpāns, kiangs un ēzelis (Equidae dzimtas, Equus spp., Asinuss apakšģints) dzīvo savvaļā vai pussavvaļā un to īpašnieks vai turētājs vēlas pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības), tad ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Regula Nr.2015/262), gan MK noteikumos Nr.134 noteiktās zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanas prasības:
  • 1) dzīvnieki ir jāapzīmē (apzīmē ar transponderu);
  • 2) jāsaņem identifikācijas dokuments (zirga pase vai zirga pases dublikāts, vai identifikācijas dokumenta aizstājējs);
  • 3) reģistrētam (novietnes reģistrā* un LDC datubāzē);
  • 4) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
  • 5) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr. 134.

Uzmanību!

*Novietnes reģistrs var nebūt, ja tā īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar LDC par reģistrā noteiktās informācijas reģistrēšanu LDC elektroniskās paziņošanas sistēmā.

Piemērs:

Definīcijas skaidrojums:
Cūkas ir jebkurš cūku (Suidae) dzimtas dzīvnieks (tai skaitā ģintis/sugas (Sus ssp.), ieskaitot mežacūkas, kas tiek turētas produkcijas ieguvei).

Svarīgi!

Cūkas obligāti jāapzīmē ar krotālijām vai tetovējumu pirms katras to pārvietošanas ārpus novietnes.  Mežacūkas, kas tiek turētas saimniecībā, tiek reģistrētas kā turētas cūkas.

 • 1. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vai vēlās/nevēlās pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības)) ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Direktīva Nr.2008/71 un Lēmums Nr200/678), gan MK noteikumos Nr.134 noteiktās dzīvnieku apzīmēšanas prasības, t.i.:
  • 1) Visas cūkas (t.sk.,meža cūkas, kas tiek turētas saimniecībā produkcijas ieguvei) obligāti jāapzīmē ar krotālijām vai tetovējumu pirms katras to pārvietošanas ārpus novietnes
  • 2) reģistrētām (novietnes reģistrā* un LDC datubāzē);
  • 3) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
  • 4) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr.134.
 • 2. Par cūkām, ja tās tiek turētas audzēšanai (pārdošanai, pavairošanai)jāsniedz ikmēneša cūku kustību kopsavilkums katru mēnesi līdz 10 datumam;
 • 3. Par cūkām, kas tiek turētaspatēriņam savā uzturā (t.sk.,meža cūkas, kas tiek turētas saimniecībā produkcijas ieguvei) jāsniedz cūku pašpatēriņa kopsavilkums pēc cūku nokaušanas un turpmāk 1x pusgadā līdz 31.janvārim un 31.jūlijam*** (skatīt piemērus).

Uzmanību!

*Novietnes reģistrs var nebūt, ja tā īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar LDC par reģistrā noteiktās informācijas reģistrēšanu LDC elektroniskās paziņošanas sistēmā.

** Obligāti ir jāpaziņo arī “0”, lai datubāzē tiktu norādīta informācija, ka ganāmpulkā vairs netiek turētas cūkas.

***Piemēri:

 • 1. Ja ganāmpulkā ir 1 cūka un to nokauj tad, LDC ziņo, ka cūka ir nokauta (iesniegts cūku pašpatēriņa kopsavilkums) un pēc tam ziņas vairs nav jāsniedz līdz laikam, kamēr nav notikušas izmaiņas ganāmpulkā:
  • a) Ja ganāmpulkā attiecīgā pusgadā ir notikušas izmaiņas, tad LDC ir jāsniedz cūku pašpatēriņā kopsavilkums par attiecīgo periodu.
 • 2. Ja no ganāmpulkā turētām vairākām cūkām tiek nokauta tikai 1, tad, LDC ziņo, ka cūka nokauta, un, ņemot vērā atbilstošo laika periodu, ir jāziņo par atlikušo cūku skaitu par attiecīgo periodu (cūku pašpatēriņā kopsavilkums).
 • 3. Ja no ganāmpulkā turētām vairākām cūkām vienlaikus tiek nokautas visas, tad, LDC ziņo, ka cūkas ir nokautas (iesniegts cūku pašpatēriņa kopsavilkums) un pēc tam ziņas vairs netiek sniegtas līdz laikam, kamēr nav notikušas izmaiņas ganāmpulkā.

Piemērs:

Definīcijas skaidrojums:
Medus bites – (Apis mellifera) - kuras tur medus un cita veida biškopības produktu ražošanai.

 • 1. Dravas īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vai vēlās/nevēlās pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības))) ir obligāti jāievēro MK noteikumos Nr.134 noteiktās dzīvnieku reģistrēšanas prasības, t.i.:
  • a) Jāreģistrē ganāmpulks un novietne LDC datubāzē
  • b) Bišu saimju skaitu (stropi) atsevišķi katrā novietnē jāreģistrē LDC datubāzē;
  • c) 2x gadā (uz attiecīgā gada 1.maiju un 1.novembri)LDC jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu (pārskats par bišu saimēm). Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.  Veidlapa šeit: Nr. 7.1;
  • d) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
  • e) jāsniedz cita veida informācija, kas noteikta MK noteikumos Nr.134.
 • 2. Ja dravas īpašniekam vai turētājam ir Bioloģiskā saimniecība, tad papildus ir obligāti jāievēro gan ES normatīvos aktos (Regula Nr.834/2007), gan MK noteikumos Nr.171 noteiktās prasības par bioloģisko ražošanu, t.i.:
  • a) papildus jāziņo (iesniegts pārskats par bišu saimēm) ja saimniecībā ir izmaiņas bišu saimju skaitā (pārdod vai aiziet bojā) laika posmā no 15.maija līdz 15.septembrim, jo bioloģisko maksājumu rēķina tikai par šajā periodā uzskaitītām bišu saimēm.
Uzmanību!

Īpaši uzmanīgiem jābūt tiem īpašniekiem, kuriem medus bites ir vairākās novietnēs (vietās, kur tiek, turētas bišu saimes).
Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs.

Piemērs:

Definīcijas skaidrojums:

“Kažokzvēri (ūdeles, lapsas, polārlapsas, šinšillas, nutrijas u.c.), Truši, Mājputni (vistas un gaiļi, broileri, paipalas, zosis, pīles, pērļu vistiņas tītari u.c.);

Citas sugas dzīvnieki, kas ierobežotās platībās tiek turēti produkcijas ieguvei (carvidae) - staltbrieži, dambrieži, stirnas u.c. sugu dzīvnieki; un tai skaitā putni: fazāni, strausi u.c.), tiek uzskatīti par saimniecībā turētiem un/vai audzētiem dzīvniekiem, produkcijas ieguvei.

Svarīgi!
 • 1. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vai vēlās/nevēlās pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības)) ir obligāti jāievēro MK noteikumos Nr.134 noteiktās dzīvnieku reģistrēšanas prasības, t.i.:
  • a) Jāreģistrē ganāmpulks un novietne LDC datubāzē;
  • b) Jāsniedz informācija - pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2x gadā (uz 1.janvāri un 1.jūliju). Dati iesniedzami attiecīgā mēneša laikā. Veidlapa šeit: Nr. 7.2.
  • c) jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu);
 • 2. pirms katras staltbrieža, dambrieža, stirnas, u.c., dzīvnieka pārvietošanas no vienas novietnes uz citu, kā arī uz kautuvi apzīmē ar krotālijām.
 • 3. Ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs vēlas pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem (t.sk., ja tiek rēķinātas liellopu vienības)) tad tam ir jāievēro atbilstošo MK noteikumu noteiktās prasības un papildus jāsniedz informācija (iesniegts pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē) ja saimniecībā ir izmaiņas dzīvnieku skaitā (pārdod vai aiziet bojā) laika posmā no 15.maija līdz 15.septembrim.

“ Citas sugas dzīvnieki ” ir tikai tie dzīvnieki, kas nav saimniecībā turēti dzīvnieki

Lūdzu ņemt vērā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir izmaiņas Bišu saimju,  Trušu, Mājputnu,  Citas sugas dzīvnieku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites,  citas sugas dzīvniekus, mājputnus, kažokzvērus, trušus, tad norādot jaunu atskaites datumu  ir obligāti jāaktualizē vēlreiz esošo dzīvnieku skaits  visās novietnēs.

Apmeklētāju skaits šodien : 1680   |   Pēdējās izmaiņas 20.11.2019. 10:40
informatīvais tālrunis
67027240