ICAR - Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja
Interbeef – ICAR darba grupa Gaļas liellopu salīdzināšanai
Kā uzsākt piena pārraudzību
Kā uzsākt gaļas pārraudzību
Kā uzsākt aitu pārraudzību
Ģenētiskais novērtējums
Vaislas buļļi
Pārraudzības sistēma CILDA
Virspārraudzība