Vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas īsteno audzēšanas programmu, atzīšanas un tās audzēšanas programmas apstiprināšanas komisijas nolikums
1.pielikums

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas vērtēšanas komisijas nolikums
1.pielikums
2.pielikums