Institūcijas, kas ar datu centru ir noslēgušas līgumu par piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudi
Precīzī iesūtītās informācijas kopsavilkums par pēdējām reģistrētajām piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudēm ganāmpulkos