Informācija par sertificētām personām tiek publicēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” 22.punktu.

Sertificētas personas

Novads:

Darbības joma:

Suga:

 

Sertifikāta
statuss:

Statusa piešķiršana:   -