Digitālās nedēļas 2019 rezultāti

Tēmas: Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) - datu apskate un ievade. Gaļas pārraudzības programma CILDA.

Reģions Semināru apmeklētāju skaits Piesakās EZIS lietošanai
Zemgale un Lielrīga 39 14
Viduslatvija 9 1
Ziemeļvidzeme 56  
Latgale 59 9
Ziemeļaustrumi 30 18
Ziemeļkurzeme 39 5
Dienvidkurzeme 32 30
Kopā: 264 77