Notikumu paziņošanai izmantojamie notikumu tipi un kodi
 (kontroles lapās piena pārraudzībā,
Notikumu ziņojumu lapās un apzīmēšanas aktos)

ATNEŠANĀS
AIZLAIŠANA
GRŪSNĪBAS PĀRBAUDE
DZĪVNIEKU GRUPĒŠANA
IZMANTOJUMA MAIŅA
DZĪVNIEKA IZSLĒGŠANA NO REĢISTRA
DZĪVMASAS NOTEIKŠANA LIELLOPIEM
PIENA KONTROLES IZTRŪKUMS GOVJU UN KAZU PIENA KONTROLES LAPĀS
DZIVNIEKA STATUSS LIELLOPU GAĻAS PĀRRAUDZĪBAS KONTROLES LAPĀ