Lauksaimniecības datu centrs
Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana Latvijas Republikā

1. Kompetentās iestādes un kontaktpersonas
2. Ganāmpulka un Novietnes reģistrēšana
3. Latvijas Republikā apstiprinātie identifikācijas līdzekļi individuāli apzīmējamiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem)
3.1. Liellopiem
3.1.1.Elektroniskie identifikācijas līdzekļi liellopiem
3.2. Aitām un Kazām
3.2.1 Elektroniskie identifikācijas līdzekļi aitām un kazām
3.3 Identifikācijas līdzekļi cūkām
3.4. Savvaļas dzīvniekiem (briežiem) identifikācijas līdzekļi
3.5 Zirgu identifikācija
4. Liellopu pases
5. Zirgu pases
6. Dzīvnieku pārvietošanas ziņojumi
7. Notikumu ar individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (liellopi, aitas, kazas, zirgi) ziņošanas veidi un termiņi
8. Pārskats par bišu saimēm
9. Pārskats par citām sugām (trušiem, kažokzvēriem, mājputniem, savvaļas dzīvniekiem, akvakultūras dzīvniekiem)
10. Cūku kustības ikmēneša ziņojumi un Cūku pašpatēriņa kopsavilkums
11. Likumdošana