Ko var paziņot EZIS
Kā uzsākt darbu EZIS

1. Jābūt reģistrētam Ganāmpulkam un  reģistrētai Novietnei ( -ēm), kurā ir Ganāmpulkam piederošie dzīvnieki.

2. Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru):
iesniedz iesniegumu Iesniegums izdrukai (nav paredzēts sūtīt pa pastu)

3. Iesniegumu var iesniegt

Ievērībai! Iesniegumā norādītajam Lietotājam, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura vēlas izmantot LDC e-pakalpojumus, obligāti jābūt e-pasta adresei, kas jāreģistrē LDC!

Tālrunis uzziņām: 67095069 vai 22019664.

Kā veikt Izmaiņas EZIS