Informācijai!
Dokumentu paraugos minētie personu vārdi un uzvārdi ir izdomāti, tādēļ tie neattiecas uz noteiktām jeb identificējamām fiziskām personām. Šie vārdi un uzvārdi nav uzskatāmi par personas datiem, pēc kā ir atpazīstama konkrēta persona. Atbilstība noteiktas personas vārdam un uzvārdam vērtējama kā īstenībai neatbilstoša nejauša sakritība un nekādā gadījumā nav ne personas datu apstrāde, ne personas dati.

1. Kā lietot Novietnes žurnālu
2. Kļūdaini ievadīto datu anulēšana
3. Kā pasūtīt identifikācijas līdzekļus
4. Preču / pakalpojumu pasūtījuma un rēķina apskate
5. Kā paziņot dabīgo lecināšanu
6. Kā paziņot atnešanos (dzīvs pēcnācējs, nedzīvs)
7. Kā paziņot apzīmēšanu
8. Kā paziņot neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu
9. Kā paziņot apzīmēto dzīvnieku izslēgšanu (nobeigšanās, kaušana)
10. Kā paziņot abortu
11. Kā paziņot liellopu, aitu, kazu, zirgu pārvietošanu (iziešana)
12. Kā paziņot liellopu, aitu, kazu, zirgu pārvietošanu (ienākšana)
13. Kā paziņot grupveida kustību citām sugām (bites, mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki/putni) - IZIEŠANA
14. Kā paziņot grupveida kustību citām sugām (bites, mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki/putni) - IENĀKŠANA
15. Kā paziņot grupveida kustību cūkām (IZIEŠANA)
16. Kā paziņot grupveida kustību cūkām (IENĀKŠANA)
17. Cūku pašpatēriņa kopsavilkuma ievade
18. Cūku ikmēneša kustības kopsavilkuma ievade
19. Kā paziņot pārskatu par bišu saimēm
20. Kā paziņot pārskatu par citām sugām (Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē)
21. MA tehniķiem - kā reģistrēt apsēklošanu
22. Iesniegums datu labošanai Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā
23. Kā pasūtīt liellopu pases
24. Izvešana uz citu valsti
25.Jaunums! EZIS grozījumi