Komisijas lēmums 15.11.2010. ar ko Latvijas liellopu datu bāze tiek atzīta par pilnībā funkcionējošu

COMMISSION DECISION of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals