Informācijas apskate par individuāli apzīmētiem un reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) un mājas (istabas) dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem).

Lauksaimniecības dzīvniekiem ievada individuālo identifikācijas numuru.
Piem., LV020615014895

Mājas (istabas) dzīvniekiem – mikroshēmas (mikročipa) numuru
Piem., 380260070029757
Numuru ievadīšanai var izmantot svītru koda lasītāju.
Ja mikroshēmas numura formāts uz uzlīmes ir 16 cipari, "0" nevada, bet sāk ar nākamo ciparu.


Komisijas lēmums 15.11.2010. ar ko Latvijas liellopu datu bāze tiek atzīta par pilnībā funkcionējošu
COMMISSION DECISION of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals


Dzīvnieku reģistrs
Stāvoklis uz