Informācija par suņu reģistraciju
Bukleti (PDF):     Video:
Obligātā suņu  apzīmēšana un reģistrācija                  

Suņu reģistrācija
   https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts

 

INFORMĀCIJAI!

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 3.50 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.


Likumdošana
E–pakalpojums Reģistrēt Mājas (istabas) dzīvnieku
Klātienē
Reģistrācijas veidlapas
Norēķinu kārtība Lauksaimniecības datu centrā
Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija