Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija

Uzmanību! Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 3.50 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.


Likumdošana
E–pakalpojums Reģistrēt Mājas (istabas) dzīvnieku
Klātienē
Reģistrācijas veidlapas
Norēķinu kārtība Lauksaimniecības datu centrā
Mani reģistrētie mājas dzīvnieki
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija