Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuriem suns, kaķis vai sesks  ir jau reģistrēts vienotā valsts reģistrā, notikumus piereģistrē  bez maksas ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā www.Latvija.lv:

1. Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrācija

2. Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

3. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

4. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

5. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija

6. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

7. Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija 

Uzmanību!

E-pakalpojumus portālā www.latvija.lv nevar izmantot:

Šajos gadījumos notikumi ir jāpaziņo  ar Ziņojuma lapu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku.