Lauksaimniecības datu centrs, turpmāk Datu centrs, uztur datu bāzi par suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam.

Lauksaimniecības datu centrs informē Jūs, ka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka:

28.08.2007. MK noteikumi Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam" - suņa (kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam) reģistrāciju 2.85 euro Maksājumus veic caur Datu centra kontu. Datu centra rekvizītus skatīt šeit

I. Par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam

  1. 1. Sunim jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (mikročipētam) un reģistrētam datu bāzē pirms apmācības uzsākšanas . Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts veterinārārsts.
  2. 2. Pirms apmācības uzsākšanas suņa īpašnieks veic valsts nodevus samaksu  un ar veidlapu 'Reģistrācijas lapa par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 1.pielikums) dodas pie personas (komersanta vai valsts iestādes), kura apmācīs suni.
  3. 3. Aizpilda veidlapu 'Ziņojuma lapa par īpašnieka maiņu sunim, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 2.pielikums), ja ir izmaiņas ziņās par īpašnieku vai suņa turēšanas vietu un nosūta Datu centram.
  4. 4. Aizpildītu veidlapu 'Ziņojuma lapa par notikumu ar suni, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 3.pielikums), ja suns ir eitanizēts (iemidzināts) vai ir iestājusies dzīvnieka nāve, nosūta Datu centram. Šī lapa ir obligāti jāiesūta piecu darbdienu laikā.

Ievērībai!
Suns jau skaitās reģistrēts, neatkarīgi no tā, vai apmācību kurss ir vai nav pabeigts.

 

II. Personām (komersants vai valsts iestāde), kuras apmāca suni uzbrukt cilvēkam
Pirms suņa apmācības kursa aizpilda un nosūta Datu centram veidlapu 'Reģistrācijas lapa par suni, kuru apmāca uzbrukt cilvēkam' (Ministru kabineta noteikumu Nr.959 1.pielikums).

PVD adreses