Skaidrojums

Kūtsmēslu saražotais daudzums gadā atkarīgs no dzīvnieku sugas, izslaukuma, vecuma un kūtsmēslu veida (skatīt sadaļu “Anketas terminu skaidrojumi”)


Ja 1 govs izslaukums ir līdz 6000 kg, tad tā saražo 13 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Ja 1 govs izslaukums ir lielāks par 8000 kg, tad tā saražo 20 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Zīdītājgovs ar teļu saražo 11 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.

Nobarojamais liellops (6 mēn. un vecāks) saražo 9 tonnas pakaišu un 13 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Sivēnmāte ar sivēniem saražo 1,5 tonnas pakaišu un 2,5 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Nobarojamā cūka (virs 30 kg) saražo 1 tonnu pakaišu un 2 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.

Dējējvista saražo 0,03 tonnas bezpakaišu kūtsmēslu gadā.

Lai aizpildītu anketas ailes, nepieciešams ņemt vērā zemāk minētajā tabulā norādītos skaitļus. Piemērs:

Citus aprēķinu veic līdzīgi, izejot no tā, kāds ir dzīvnieku turēšanas veids novietnē.

Līdzīgi anketas ailes aizpilda arī saimniecības, kuras uzglabā šķidros kūtsmēslus, ņemot vērā tabulā norādītos skaitļus, lai varētu aprēķināt šķidrmēslu saražoto daudzumu gadā. (Skatīt sadaļu “Kūtsmēslu krātuvju ietilpības aprēķina metodika”)