Uzsākot anketas aizpildi, lūdzu, katras sadaļas saturu vispirms apskatiet kopumā un tikai tad aizpildiet kritērijus, kas attiecināmi uz novietni!

1. Visērtāk anketu aizpildīt tiešsaistē LDC mājas lapas www.ldc.gov.lv  autorizētajā sadaļā, izmantojot LDC autentifikāciju vai Vienoto pieteikšanos ar i-bankas autentifikāciju!

Novietnes infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves - Apraksts anketas aizpildīšanai LDC autorizētajā sadaļā.

2. Veidlapa Nr. 6.1. https://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/veidlapu_paraugi/

Informācijā par anketas iesniedzēju jānorāda vārds, uzvārds un aizpildes datums. Aizpildītā anketa obligāti jāparaksta.

Aizpildītu un parakstītu anketu var iesniegt:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LDC speciālistiem pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240.

Ja novietnē ir vairāku sugu dzīvnieki, anketa jāaizpilda par visām sugām neatkarīgi no dzīvnieku skaita!

Ja ir vairākas novietnes, dati jāaizpilda par katru atsevišķi.

Piemērs:

Sadaļa Pamatdati – obligāti jānorāda novietnes numurs un atrašanās vieta.