Vēlamies Jūs informēt, ka darbu ir uzsākusi pārraudzības datu uzskaites sistēma CILDA. Šobrīd jaunajā sistēmā ir iespēja reģistrēt informāciju par mērinstrumentu verificēšanu. To veic sekojošas iestādes:
Uzsākot CILDA piena pārraudzības moduļa darbību, katram izveidotajam piena pārraudzības plānam tiks piešķirts virtuāls mērinstruments ar pārbaudes termiņu – viens gads. Pēc faktisko mērinstrumentu pārbaudes un informācijas reģistrēšanas CILDA sistēmā, pārraudzības plānos būs nepieciešamas aizstāt mērinstrumenta informāciju ar faktisko.


Svarīga informācija tiem, kas pārraudzībā izmanto Rēzeknē ražotos piena mērītājus!

Saskaņā ar Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas ICAR vadlīnijām, Rēzeknē ražotie piena mērītāji nav atzīti un ar tiem nevar veikt piena mērījumus pārraudzībā.


Ko darīt, ja saimniecībā tiek izmantots Rēzeknes piena mērītājs?

Rēzeknes piena mērītāju īpašniekiem ir jāiegādājas tāds piena mērītājs, kas ir atzīts un derīgs piena pārraudzības veikšanai ar mērījumu precizitāti - 0.1 kg. Ja Jūs to gada laikā neizdarīsiet, tad CILDA sistēmā nebūs iespējams ievadīt iegūtos piena pārraudzības rezultātus un ganāmpulkā nebūs iespēja veikt piena pārraudzību.


Telefons informācijai: 67095057