Āfrikas cūku mēris joprojām ir Latvijā!

Šogad Latvijā līdz 16.jūlijam konstatēti jau seši Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumi mājas cūkām! Slimības dēļ šogad likvidēta 241 mājas cūka. Vienā slimības skartajā saimniecībā esošās cūkas nebija reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā (LDC), kā arī saimniecībā nebija nodrošināti biodrošības pasākumi – cūkas tika turētas āra aplokos.

Bioloģiskās drošības prasības dzīvnieku novietnēs nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” (09.06.2015.) https://likumi.lv/ta/id/274930-noteikumi-par-biodrosibas-pasakumu-kopumu-dzivnieku-turesanas-vietam

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsver:

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un, ja tas vēl nav izdarīts - reģistrēt cūkas (pat arī, ja tur tikai vienu cūku!) LDC, kā arī rūpīgi ievērot biodrošības noteikumus!
Ja biodrošība nebūs ievērota un cūkas nebūs reģistrētas, PVD lems par dzīvnieku īpašnieka administratīvu sodīšanu, turklāt ĀCM uzliesmojuma gadījumā slimības skartā saimniecība nevarēs saņemt kompensāciju par slimības radītajiem zaudējumiem.

PVD atgādina, ka ĀCM Latvijā pirmo reizi tika konstatēts 2014.gada 26.jūnijā un ar šo slimību var saslimt tikai cūku dzimtas dzīvnieki – Latvijā tās ir gan mājas cūkas, gan meža cūkas. Turklāt vasaras mēnešos risks ienest ĀCM vīrusu mājas cūku saimniecībās ir ievērojami lielāks!

Papildus informāciju par ĀCM varat atrast PVD mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/aktuala-informacija-afrikas-cuku-meris-latvija?id=7800#jump
vai interesējoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kontaktinformāciju meklēt šeit: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

 

Informāciju sagatavoja Pārtikas un veterinārais dienests
16.07.2018.