Informējam, ka apmeklētāju konsultācijas Alūksnē turpmāk notiks Uzvaras ielā 1, 2. stāvā.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 26510582.