Cienījamie ganāmpulku īpašnieki un lopkopības pārraugi!

Vēlamies Jūs informēt, ka 2019.gadā uzsāks darbu liellopu gaļas pārraudzības datu uzskaites sistēma CILDA.

Lai tas notiktu sekmīgi un pēc tam nebūtu dažādu neskaidrību un pārpratumu, lūdzam līdz 30.01.2019. atsūtīt visas kontroles lapas, kurās ir reģistrēti svērumi par 2018.gadu.

Ja kontroles datumi ir plānoti periodā no 01.01.2019.-līdz 01.03.2019. kontroles lapas ir iesūtāmas 20 dienu laikā pēc kontroles veikšanas.

Ja kontroles lapas netiks iesūtītas, jaunajā sistēmā šos datus nevarēs pievienot!

Mājas lapā pamācība darbam ar liellopu gaļas pārraudzības datu uzskaites sistēmu CILDA:

http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarbs/ .

Telefons informācijai: 67095058, 67095053.