Cienījamie klienti un interesenti !
 
Akciju  sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" uzaicina Jūs apmeklēt mūsu uzņēmuma 2019.gada janvāra mēnesī rīkotās izbraukuma prezentācijas: 

1. "2019.gada vaislas buļļu piedāvājums un ciltsvērtības novērtējums"     
Stāstīs: a/s "Kurzemes CMAS" pārstāvji

2. Jaunā zootehniskā regula. Dzīvnieku reģistrēšana ciltsgrāmatā.
  Audzēšanas programmas, pievienošanās audzēšanas programmām. 

Stāstīs: SIA “Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” pārstāvis.

Prezentāciju vietas un laiki:

Jaunpils - 2019.gada 24.janvārī plkst. 11.00  
A/s "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" zālē, Jaunpils. 

Jelgava - 2019.gada 25.janvārī plkst. 11.00 
SIA "Sporta komplekss "Zemgale V" (Viesnīca "Zemgale"), 2.stāva konferenču zālē, Skautu ielā 2, Jelgava.

Kuldīga - 2019.gada 28.janvārī plkst. 11.00  Pilsētas laukums 4, Kuldīga. Mārtiņzālē.

Grobiņa - 2019.gada 29.janvārī plkst. 11.00 
Grobiņas Kultūras centrā “Robežnieki”, Liepu ielā 1a, Grobiņa.

Valdgale -2019.gada 30.janvārī plkst. 11.00 
Valdgales tautas namā - "Tautas nams", Pūņas, Valdgales pagasts.

Laipni aicināti govju ganāmpulku īpašnieki, mākslīgās apsēklošanas tehniķi, pārraugi un citi interesenti.
Tālruņi informācijai:

Sigita Lukaže               mob. 26108868
Monta Ziediņa              mob. 26675459
Enda Bartuševica          mob. 29736034