Informējam, ka mājas lapas publiskajā sadaļā ir publicēti obligāti veicamie izmeklējumi  novietnē 2019.gadam, saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmu Latvijas Republikas teritorijā.  Lai pārbaudītu vai Jūsu novietne nav iekļauta obligāto izmeklējumu sarakstā,  izvēlas sadaļu Veterinārija - Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē. Atlasi var veikt, atlasot datus par konkrētu novietni, novadu, pagastu vai pēc infekcijas slimības.

Tālrunis 67095060