EZIS lietotājiem Iesniegumu sadaļā ir iespēja pašiem veikt EZIS grozījumus – pievienot jaunu novietni vai lietotāju, kā arī bloķēt datu ievadi lietotājam konkrētā novietnē.

Pakalpojums šobrīd pieejams ganāmpulkiem, kuru īpašnieki ir fiziskas personas.Video pamācība


Juridisku personu ganāmpulkiem izmaiņas tiek veiktas uz Iesnieguma pamata.

Iesnieguma veidlapa šeit: https://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/ Kā veikt izmaiņas EZIS.