Cienījamie gaļas liellopu pārraugi!

Datu centrs informē, ka ar marta mēnesi darbu uzsāks jaunā pārraudzības datu uzskaites sistēma CILDA!

Pārraugi, pārbaudiet, vai Jūsu sertifikāts/apliecība ir derīga (aktīva)!

Telefons kontaktinformācijai:  67095073