Autorizēties Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas lapā turpmāk iespējams, izmantojot Vienoto pieteikšanās sistēmu Latvija.lv (autentifikācija ar internetbanku, eID vai eParakstu)

LDC EZIS (Elektronisko ziņojumu ievades sistēma) lietotājs var autorizēties: 

Ja neesat LDC reģistrēts lietotājs:
Sistēmā var autorizēties jebkura fiziskā persona, izmantojot Vienoto pietiekšanās sistēmu  Latvija.lv (autentifikācija ar internetbanku, eID vai eParakstu). Pieejama: