Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2019. ir jāiesniedz no 01.05.2019. līdz 31.05.2019.

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā (EZIS), nepieciešams iesniegums:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/

Spēkā ir arī veidlapa – http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , Nr. 7.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).

Īpaši uzmanīgiem jābūt tiem īpašniekiem, kuriem medus bites ir vairākās novietnēs (vietās, kur tiek, turētas bišu saimes).
Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs.

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.