Ģenētisko resursu (Latvijas Brūnā šķirne) govju tipiskuma demonstrējumi 24. jūlijs – LLU MPS ”Vecauce”

Sīkāka informācija: https://www.ciltsdarbs.lv/index.php/lv/aktualitates