Sīkāku informāciju skatīt šeit: https://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/identifikacijas_lidzekli/