Informējam, ka no 2019. gada 1. decembra mainās zirga pases saņemšanas kārtība.

Saņemšanas iespējas:

Zirga reģistrācijas kartītes sadaļā par zirga pases saņemšanu salasāmi jānorāda piegādes veids, precīza adrese un kontakttālrunis.