Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka no 2020. gada 1. janvāra liellopu gaļas pārraudzības datu iegūšanas veids būs tikai svēršana (kilogramos).

Pārraudzības datu iegūšanas veids krūškurvja apkārtmēra un ķermeņa slīpā garuma mērīšana (centimetros) pēc 2020. gada 1. janvāra vairs nebūs spēkā.

Pamatojums izmaiņām ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 227 “Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”.

! Ja pēdējo 2 gadu laikā svari ir iegādāti vai verificēti, bet tas nav paziņots Datu centram, tad jāatsūta dokumenta kopija, kas apliecina svaru iegādi vai verifikāciju, uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Atgādinām, ka svaru verifikācija jāveic ik pēc 2 gadiem. Ja verfikācijas termiņš beidzies, gaļas liellopu pārraudzību nedrikst veikt. Pārraudzības uzdevumi netiks izsniegti!

Telefons papildu informācijai: 67095058.