Apmeklētāju ērtībai konsultāciju laiks Jēkabpilī un Madonā tiek pagarināts:
 
Jēkabpilī
Pirmdienās   08.30 – 12.00
                     12.30 – 17.30
                                      
Ceturtdienās  08.30  – 13.00
                
Madonā
Trešdienās     09.00 – 13.00