Lai ierobežotu Covid–19 izplatīšanos, Lauksaimniecības datu centrs uz laiku pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē Daugavpilī un Kuldīgā.

Lūdzam lauksaimniekus būt atbildīgiem un saprotošiem un izmantot attālināti pieejamos LDC pakalpojumus:

www.ldc.gov.lv

Konsultējam telefoniski: