Informējam, ka liellopu gaļas pārraudzības neautomātisko svaru III un IV klases mērinstrumentu atkārtota pārbaude jāveic 1 reizi gadā, atbilstoši MK noteikumiem nr. 40 (Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu).