No 01.01.2019. līdz 30.06.2019. uz anketas jautājumiem atbildējuši 3496 respondenti