No 08.10.2018. līdz 31.12.2018. uz anketas jautājumiem atbildējuši 4408 respondenti