Sadāļā „Statistika” ir pieejami statistiskas dati par lauksaimniecības dzīvnieku skaitu Latvijas Republikas teritorijā. Šajā sadaļā ikviens lietotājs var apskatīt datus par lauksaimniecības dzīvniekiem no atskaites datuma vai perioda beigu datuma, dzīvnieku skaitu noteiktā teritorijā , dzīvnieku sadalījumu pēc to vecuma un izmantošanas grupām. Sadaļā ir pieejami dati arī par citiem dzīvniekiem : mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, zivju dīķiem, bišu saimēm, savvaļas putniem, nutrijām, akvakultūrām, savvaļas dzīvniekiem. Izvēloties grupu Citi dzīvnieki, apakšējā sarakstlodziņā parādās to dzīvnieku sugu vai grupu apraksts , kuru kopskaitu var atlasīt.

Dzīvnieku skaita statistika

Sadaļā „Mājdzīvnieku skaita statistika” ir pieejama informācija par reģistrēto suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku skaitu Latvijas Republikas teritorijā. Ikviens lietotājs var apskatīt datus par reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem pēc izvēlētā datuma un pēc teritoriālās izvēles: novada vai republikas lielāko pilsētu līmenī. Ja datums netiks izvēlēts, tad informācija ir uz tekošo dienu.

Lai atlasītu datus par konkrētu novadu vai pilsētu var meklēt vai nu ierakstot pilnu novada nosaukumu, vai sākot ar pirmo burtu, tiek atlasīti visi novadi vai lielākās pilsētas, kas sākas ar ievadīto burtu. Tad no saraksta izvēlas attiecīgo teritoriju, ievada drošības kodu un nospiež pogu “Meklēt”.

Lai atlasītu datus par visu valsti, ir jāievada tikai drošības kods un jānospiež poga “Meklēt”.

Mājdzīvnieku skaita statistika