Informācija par Lauksaimniecības datu centra ierēdņiem un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu par 2018. gada decembri mēnesi (faila izmērs 323Kb)
Arhīvs

Informācija par Lauksaimniecības datu centra amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Algas pa amatu grupām
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Lauksaimniecības datu centrā

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Informācija par Lauksaimniecības datu centra pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmēm

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā (faila izmērs 1,7 Mb)
Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (faila izmērs 1,3 Mb)


Uzmanību! Lai skatītu dokumentus (ar ikonu), ir nepieciešama programma Adobe Acrobat Reader, kas ir pieejama bez maksas: http://get.adobe.com/reader/