Konkursi
Aktīvie

Noslēgtie
Lauksaimniecības datu centra Informācijas sistēmas pilnveidošana un jaunu apakšsistēmu izstrāde
Degvielas piegāde Lauksaimniecības datu centram

Arhīvs

Iepirkumi 9.panta kārtībā
Aktīvie
Četru dienesta automašīnu noma

Noslēgtie
Microsoft programmatūras licenču iegāde
Projektu pārvaldības sistēmas Microsoft Project Server ieviešana un uzturēšana
Kompaktklases automašīnas noma uz 36 mēnešiem
Sūtījumu piegādes nodrošināšana
Kompaktklases automašīnas noma uz 36 mēnešiem
Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumu nodrošināšana
Vienas automašīnas noma Lauksaimniecības datu centram
Kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšana
Darbinieku veselības apdrošināšana
Ciltsdarba datu pārvaldības sistēmas programmatūras uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana
Zemkopības ministrijas nozaru datu centra infrastruktūras modernizācija
Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumu nodrošināšana
Ciltsdarba datu pārvaldības sistēmas programmatūras uzturēšana un funkcionalitātes papildināšana
Darbinieku veselības apdrošināšana
Kurjerpasta pakalpojumi
Jauna minivena noma uz 36 mēnešiem
Jaunas kompaktklases automašīnas noma


Iepirkumi 8.2 panta kārtībā
Aktīvie

Noslēgtie
Jaunu automašīnu noma uz 36 mēnešiem
Iespiešanas un izplatīšanas pakalpojumi

Arhīvs


Sarunu procedūras
Aktīvie

Noslēgtie
“Latvijas ganāmpulku un dzīvnieku reģistra un ar to saistīto informācijas apstrādes apakšsistēmu un moduļu programmatūras papildināšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. LDC 2018/16
“Dzīvnieku identifikācijas līdzekļu un saistīto preču piegāde, iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana”, identifikācijas Nr. LDC 2018/2
“Dzīvnieku identifikācijas līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr. LDC 2018/1
Latvijas ganāmpulku un dzīvnieku reģistra un ar to saistīto informācijas apstrādes apakšsistēmu un moduļu programmatūras papildināšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. LDC 2018/3
Latvijas ganāmpulku un dzīvnieku reģistra un ar to saistīto informācijas apstrādes apakšsistēmu un moduļu programmatūras papildināšanas pakalpojumi
Latvijas ganāmpulku un dzīvnieku reģistra un ar to saistīto informācijas apstrādes apakšsistēmu un moduļu programmatūras papildināšanas pakalpojumi
Dzīvnieku identifikācijas līdzekļu piegāde

Arhīvs


Līgumi, kas noslēgti bez Publisko iepirkumu likumā noteiktajām procedūrām
Līgumi, kas noslēgti bez Publisko iepirkumu likumā noteiktajām procedūrām
Arhīvs

„B” daļas pakalpojumu iepirkumi
Komandējumu organizēšanas pakalpojumi

Arhīvs


Izsoles

Arhīvs