Lauksaimniecības datu centrs (reģistrācijas Nr. 90001840100; www.ldc.gov.lv) aicina darbā vecāko referentu (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 2422 03).

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari.

Piedāvājam:

Galvenie darba pienākumi:

Prasības kandidātiem:

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance – vecākais referents_Reģistru uzturēšanas nodaļa" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 2019.gada 27.oktobrim. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lauksaimniecības datu centrs informē: