Lauksaimniecības datu centrs (reģistrācijas Nr. 90001840100; www.ldc.gov.lv) aicina darbā vecāko sistēmas administratoru – nodaļas vadītāja vietnieku (viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 1213 06).

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari.

Piedāvājam:

Galvenie darba pienākumi:

Prasības kandidātiem:

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance – vecākais sistēmas administrators ITAN" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 2020.gada 9.novembrim. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lauksaimniecības datu centrs informē:Lauksaimniecības datu centrs (reģistrācijas Nr. 90001840100; www.ldc.gov.lv) aicina darbā vecāko referentu (viena darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku, profesijas kods 2422 03).

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari.

Piedāvājam:

Galvenie darba pienākumi:

Prasības kandidātiem:

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance – vecākais referents Reģistru uzturēšanas nodaļa" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 2020.gada 9.novembrim. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lauksaimniecības datu centrs informē:Lauksaimniecības datu centrs (reģistrācijas Nr. 90001840100; www.ldc.gov.lv) aicina darbā vecāko referentu, nodaļas vadītāja vietnieku (viena darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku, profesijas kods 1213 06) Datu savākšanas un atlases nodaļā.

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari.


Piedāvājam:
Galvenie darba pienākumi:
Prasības kandidātiem:

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance – DSAN vecākais referents" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 2020.gada 27.oktobrim. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lauksaimniecības datu centrs informē: