Lauksaimniecības datu centrs (reģistrācijas Nr. 90001840100; www.ldc.gov.lv) aicina darbā vecāko referentu (viena darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku, profesijas kods 242203).

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un nodrošina valstī vienotu informācijas datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari.

Piedāvājam:

Galvenie darba pienākumi:

Prasības kandidātiem:

Kontaktinformācija: CV un pieteikuma vēstuli ar norādi "Vakance – vecākais referents_Datu savākšanas un analīzes nodaļa" sūtīt uz e-pasta adresi darbs@ldc.gov.lv . Pieteikumus gaidīsim līdz 2020.gada 29.martam. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lauksaimniecības datu centrs informē: