Valsts SIA "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (VCIDAC) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts sabiedrība, kas nodibināta 1997.gadā, lai veiktu zootehniska, veterināra un lauksaimnieciska rakstura informācijas apkopošanu, apstrādi un analīzi Latvijas Republikā ar mērķi ieviest vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu saskaņā ar starptautiskām prasībām.

Ar 2004.gada 1.novembri VCIDAC pārveidota par valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs".

Lauksaimniecības datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba likuma un citu normatīvo aktu prasībām, nodrošina: