Akreditēto Latvijas laboratoriju saraksts, kurās drīkst veikt obligāto svaigpiena paraugu testēšanu

http://www.latak.gov.lv/


Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Telefons: 67910751 Faks: 67910750

Daugavpils iela 75, Preiļi, LV - 5301
Telefons: 65322561 Faks: 65321402