Svaigpiena ražotāji:

(turpmāk tekstā tiešās tirdzniecības ražotāji) katru gadu līdz 31. janvārim sniedz Lauksaimniecības datu centram (turpmāk – LDC) informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem (2011. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumi nr. 841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”).

Pēc stāvokļa uz 2020. gada 25. maiju“Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2019. kalendāro gadu ir iesnieguši 269 piena ražotāji. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:

Pārdotais svaigpiens un piena produkti

Pārdotais
produkts
Pārdotā
produkta daudzums
Pārrēķina
koeficients
Piena
ekvivalents, kg
Piezīmes
Piens (kg) 7 430 089 1 7 430 089  
Piens (litros) 2 086 121 1.028 2 144 532  
Piens kopā 9 516 210 - 9 574 621  
Sviests 9942 22.5 223 692  
Svaigs siers 22 305 8 178 438  
Biezpiena siers 76 002 7.5 570 016  
Biezpiens 104 373 6.5 678 424  
Rūgušpiens (jogurts) 153 679 1 153 679  
Augļu jogurts 14 426 0.8 11 541  
Saldais krējums 20 604 0.263 x tauku % 189 656 Tauku procents
  35%
Skābais krējums 67 082 0.263 x tauku % 609 028 Tauku procents
no 25% - 35%
Pavisam kopā 9 984 623 - 12 189 095  

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

Pārdotais
produkts
Pārdotā
produkta daudzums
Pārrēķina
koeficients
Piena
ekvivalents, kg
Valsts
ISO kods
Svaigpiens 45 804 603 1 45 804 603 EE,LT