Svaigpiena ražotāji:

(turpmāk tekstā tiešās tirdzniecības ražotāji) katru gadu līdz 31. janvārim sniedz Lauksaimniecības datu centram (turpmāk – LDC) informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem (2011. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumi nr. 841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”).

Pēc stāvokļa uz 2019. gada 09. maiju“Anketu par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem” par 2018. kalendāro gadu ir iesnieguši 311 piena ražotāji. Kopējie piena un piena produkti apjomi ir sekojoši:

Pārdotais svaigpiens un piena produkti

Pārdotais
produkts
Pārdotā
produkta daudzums
Pārrēķina
koeficients
Piena
ekvivalents, kg
Piezīmes
Piens (kg) 7 111 154 1 7 111 154  
Piens (litros) 2 251 489 1.028 2 314 531  
Piens kopā 9 362 643 - 9 425 990  
Sviests 11 633 22.5 261 736  
Svaigs siers 28 941 8 231 528  
Biezpiena siers 68 814 7.5 516 108  
Biezpiens 109 516 6.5 711 853  
Rūgušpiens (jogurts) 88 214 1 88 214  
Augļu jogurts 35 165 0.8 28 132  
Saldais krējums 20 151 0.263 x tauku % 176 465 Tauku procents
no 30% - 40%
Skābais krējums 90 641 0.263 x tauku % 773 636 Tauku procents
no 15% - 70%
Pavisam kopā 9 877 486 - 12 275 431  

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

Pārdotais
produkts
Pārdotā
produkta daudzums
Pārrēķina
koeficients
Piena
ekvivalents, kg
Valsts
ISO kods
Svaigpiens 28 157 987 1 28 157 987 EE,LT