LDC piedāvā iespēju uzzināt informāciju par uzliktajiem veterinārajiem ierobežojumiem novietnei vai produkcijai.

Sadaļā Dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi ir informācija par dzīvnieku kustības aizliegumiem. Atlase ir  pēc novada, dzīvnieku sugas, novietnes, aizlieguma veida, aizlieguma sākuma perioda vai dzīvnieka numura.

Sadaļā Produkcijas realizācijas aizliegumi ir informācija par produkcijas aizliegumiem no novietnes. Atlase ir  pēc novada, novietnes, produkcijas veida vai  aizlieguma sākuma perioda.

Sadaļā Novietnes veselības statuss ir informācija par novietnei piešķirto veselības statusu. Atlase ir  pēc novada, dzīvnieka sugas, novietnes, slimības, slimības statusa vai statusa piešķiršanas perioda.

Sadaļā Zirgu pases dublikāti un aizstājošie dokumenti ir publicēti saraksti ar zirgu ID numuriem, kuriem ir izdots  “Dublikāts “ vai “Aizstājošais identifikācijas dokuments” un dokumentu izdošanas datums. Attiecīgajiem dzīvniekiem ir produkcijas izmantošanas ierobežojums "nav paredzēts kaušanai pārtikā".


Dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi
Novietnes veselības statuss
Produkcijas realizācijas aizliegumi
Zirgu pases dublikāti un aizstājošie dokumenti